Izbornik

Opći uvjeti

 

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta

 

Ovim Općim uvjetima poslovanja C.B. PRINT d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između C.B. PRINT d.o.o., Kolodvorska 12, 10430 Samobor (u daljnjem tekstu: C.B.PRINT), društva s ograničenom odgovornošću za promidžbu, trgovinu izdavačku i tiskarsku djelatnost, te naručioca tiskarskih usluga (u daljnjem tekstu: Kupac), s druge strane. Na sve međusobne odnose između C.B. PRINT-a i Kupca koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan naručivanja tiskarskih usluga, odnosno nakon toga dana.

 

Prihvaćanjem pisane ponude (u daljnjem tekstu: Ponuda), Kupac prihvaća uvjete korištenja usluga C.B. PRINT utvrđene ovim Općim uvjetima.

 

 

Članak 2.

Ograničenja korištenja i odgovornosti

 

 2.1. Korisnik se obvezuje da neće

 • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

 

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka C.B. PRINT-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu C.B. PRINT-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

2.3. Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

2.4. C.B. PRINT se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

 

2.5. Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. C.B. PRINT nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. C.B. PRINT se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s C.B. PRINT-om samo zbog postojanja veze s web stranicom.

 

2.6. C.B. PRINT zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

 

2.7. C.B. PRINT neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

 

2.8. C.B. PRINT zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9 C.B. PRINT zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

 

2.10. C.B. PRINT niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

 

2.11. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

 

Članak 3.

Točnost boja

 

C.B. PRINT reproducira točnost boja u tisku prema dostavljenoj grafičkoj pripremi u najvećoj mogućoj mjeri. Zbog ograničenja koja nosi tiskarska tehnologija i materijala na kojima se vrši tisak, potpunu točnost reprodukcija boja nije moguće jamčiti. Prihvaćanjem ponude istovremeno prihvaćate i ova ograničenja. C.B. PRINT će nastojati postići najbolje rezultate tiska prilikom svake narudžbe, ali ne preuzima odgovornost zbog moguće varijacije otisnutih boja. Također, ne odgovaramo za razlike u bojama između zaslona računala Kupca na kojem rađena grafička priprema ili se kontrolira PDF datoteka poslana od strane C.B. PRINT-a i konačnog otiska.

 

 

Članak 4.

Točnost naklade

C.B. PRINT se obavezuje da će Kupcu isporučiti točan broj naručenih otisnutih primjeraka u skladu s potvrđenom narudžbom. Iznimno, u slučaju manjeg broja otisnutih primjeraka uzrokovanih izvanrednim situacijama, C.B. PRINT će kupca obeštetiti u skladu sa zajedničkim dogovorom.

 

 

Članak 5.

Grafička priprema

 

Odjel pripreme u C.B. PRINT-u provjerava sve pristigle pripreme prije tiska, ali je kupac u potpunosti odgovoran za potpunu ispravnost dostavljene grafičke pripreme. C.B. PRINT preporuča Kupcu da pažljivo provjeri ispravnost i točnost sadržaja grafičke pripreme prije dostave C.B. PRINT-u. Dostavljene grafičke pripreme od strane Kupca, C.B. PRINT može, ali i ne mora pohranjivati u svom računalnom sustavu.

 

 

Članak 6.

Autorska i ostala prava

 

Kupac je suglasan da  neće dostavljati nikakve datoteke koje sadrže uvredljive, nepristojne ili bilo kakve neprihvatljive sadržaje koji bi mogli kršiti pravo na privatnost, autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva, bez dozvole vlasnika tih prava i osobe koje su prikazane u sadržaju, a koje mogu dovesti do prekršajne ili kaznene odgovornosti prema važećim zakonima Republike Hrvatske. Ako je potrebno, C.B. PRINT će odbiti narudžbu, koja prema našem mišljenju može biti ilegalna ili povređuje prava bilo koje treće strane. Kupac prihvaća punu pravnu odgovornost za sadržaj materijala koji se tiska.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

 

 

Članak 7.

Razno

 

C.B. PRINT zadržava pravo na distribuciju besplatnih uzoraka tiskanih materijala od Kupca. Tiskani materijali od Kupca neće se koristiti za bilo koji oblik oglašavanja prije pisanog pristanka Kupca.

 

 

Članak 8.

Osobni podaci

 

Prihvaćanjem Općih uvjeta, Kupac daje svoju izričitu privolu C.B. PRINT-u da može koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući OIB za potrebe vlastitih evidencija.

 

Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 

 • suglasnost da C.B. PRINT može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da C.B. PRINT navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i C.B. PRINT-a i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

 

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga C.B. PRINT-a na zadovoljstvo korisnika;

 

 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

 

 • C.B. PRINT će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Kupcima. C.B. PRINT će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima.

 

 • C.B. PRINT pridržava pravo, uz prethodni pristanak  Kupca, obavještavati ga raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Kupac može uskratiti svoj prethodni pristanak pismenim putem na fizičku ili elektroničku adresu C.B. PRINT-a.

 

 

C.B. PRINT će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

C.B. PRINT neće razotkriti osobne podatke trećim osobama.

C.B. PRINT će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

C.B. PRINT će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno C.B. PRINT.

Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, C.B. PRINT će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 

 

Članak 9.
Završne odredbe

 

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama C.B. PRINT – www.cbprint.hr C.B. PRINT je dužan Kupca upoznati s Općim uvjetima samo prilikom prve narudžbe. Za svaku daljnju narudžbu smatra se da je Kupac upoznat s Općim uvjetima te ga C.B. PRINT nije dužan posebno obavještavati za svaku narudžbu. C.B. PRINT zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

C.B. PRINT je dužan obavijestiti Kupca samo u slučaju dodatnih promjena Općih uvjeta.

Sporovi u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, C.B. PRINT d.o.o. i Kupac nastojat će riješiti na prijateljski način. Ako, međutim, ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Zagrebu.